Hva gjelder for amerikanske statsborgere som bor i Norge?

Norge og USA signerte i 2013 en avtale om gjensidig utveksling av kontoopplysninger og gjennomføring av FATCA. Avtalen forplikter Norge til å ha regler som pålegger norske finansinstitusjoner blant annet å identifisere kunder som er amerikanske statsborgere og rapportere opplysninger om deres finansielle konti. Opplysningene oversendes av norske skattemyndigheter til amerikanske skattemyndigheter på årlig basis. Bakgrunnen for disse reglene er at amerikanske statsborgere i kraft av sitt statsborgerskap er skattepliktige til USA og plikter å levere amerikansk selvangivelse.

Norske skattemyndigheter kan ikke svare på spørsmål om amerikansk selvangivelsesplikt eller amerikanske skatteregler. Spørsmål knyttet til amerikansk selvangivelse og amerikanske skatteregler må rettes til amerikanske myndigheter. Amerikanske skattemyndigheter har ordninger for frivillig retting som retter seg mot personer som ikke har oppgitt finansiell formue i utlandet til amerikanske skattemyndigheter. Les mer om disse ordningene.

Du må som amerikansk statsborger oppgi amerikansk identifikasjonsnummer til norske finansinstitusjoner når du blir bedt om det, og når du sender inn selvangivelse og andre dokumenter til amerikanske skattemyndigheter. Les mer om amerikanske identifikasjonsnummer og hvordan søke om det.