Hva er brutto salgsvederlag?

Brutto salgsvederlag er pliktig for inntektsåret 2016 med innrapportering i 2017. Brutto salgsvederlag er det totale beløp betalt eller kreditert når skattyter selger aksjer etc. eller innløser fondsandeler holdt på konto. Ved rapportering kan kurtasje trekkes fra ved beregning av salgsvederlag.