Hva er nytt for innrapporteringen for iå 2016?

Oppgavegivere m.m. som innrapporterer på nasjonale ordninger (Innskudd, utlån og renter, Verdipapirfond og Livsforsikring) kan fra 2017 foreta CRS/FATCA rapporteringen i sin helhet på disse ordningene. Skatteetaten anbefaler oppgavegivere å benytte nasjonale ordninger. Oppgavegivere som ikke er omfattet eller rapporterer på nevnte ordninger må benytte Andre finansprodukter via tasteskjema eller som filvedlegg.

Videre er brutto salgsvederlag pliktig for inntektsåret 2016 med innrapportering i 2017.