Hvilken ordning bør vi velge å innrapportere CRS/FATCA opplysninger på og hva er fristene?

Vi anbefaler alle oppgavegivere å benytte nasjonale ordninger (Innskudd, utlån og renter, Verdipapirfond og Livsforsikring) for CRS/FATCA rapportering dersom virksomheten er omfattet av disse. For oppgavegivere som ikke er omfattet av rapportering på nevnte nasjonale ordninger må Andre finansprodukter benyttes via tasteskjema eller som filvedlegg.

 

Vi gjør oppmerksom på at fristene følger den enkelte ordning. Fristen for innrapportering på Innskudd, utlån og renter og Livsforsikring er 20. januar, på Verdipapirfond og Andre finansprodukter er fristen 10. februar 2017.