Hvilken valuta er det som skal innrapporteres?

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner.