Hvordan kan vi delta på testinnrapportering, og når er testperioden?

Skatteetaten tilbyr testinnsending for oppgavegivere og innsendere som skal levere oppgaver som filvedlegg via Altinn.

Ved å delta får du mulighet til å teste hele verdikjeden. Det er nå anledning til å teste hele året. Du melder deg på test ved å sende en e-post til grunnlagsdata@skatteetaten.no. I eposten oppgir du organisasjonsnummer til oppgavegiver og evt. innsender, samt navn, epostadresse og telefonnummer til kontaktperson for testinnsendingen.

Du vil få tildelt en fiktiv testbruker som brukes for innlogging i Altinns testmiljø. Du finner mer informasjon om test her.