CRS/FATCA Steg for steg

  • Skriv ut

Hva skal innrapporteres

Opplysningene som rapporteres inn på bakgrunn av CRS og FATCA skal blant annet inneholde:

  • den opplysningspliktiges navn, adresse, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
  • kontohavers/reell rettighetshavers navn, adresse med landkode, fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer, utenlandsk landkode og utenlandsk identifikasjonsnummer
  • kontoopplysninger som kontonummer og kontotype, landkode, og kontoens saldo eller verdi ved utgangen av inntektsåret
  • avkastning i form av renter, utbytte mv.
  • brutto salgsvederlag

Opplysninger om hvor kontohaver er skattepliktig og utenlandsk identifikasjonsnummer skal sendes inn fra og med det inntektsåret egenerklæring er innhentet eller kundeopplysninger knyttet til eksisterende konti er undersøkt.

For inntektsårene 2015 og 2016 skal det også gis opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.