CRS/FATCA Steg for steg

  • Skriv ut

Produkter som er helt eller delvis fritatt fra opplysningsplikten

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA omfatter ikke:

  • konti for boligsparing for ungdom (BSU)
  • skattefavoriserte pensjonsordninger
  • kredittkortkonti med innskuddsbegrensninger
  • konti som står i avdød persons navn
  • visse sperrede konti
  • inaktive innskuddskonti
  • visse fondsandeler (delvis fritak)
  • kollektive livrenter (delvis fritak)

Du kan finne mer informasjon om hvilke produkter som er fritatt fra opplysningsplikten i rettledningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.