CRS/FATCA Steg for steg

  • Skriv ut

Produkter som omfattes av opplysningsplikten

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA omfatter:

  • innskuddskonti
  • finansielle instrumenter og andre finansielle produkter som holdes på konto
  • andeler i verdipapirfond
  • gjelds- og egenkapitalinteresser i alternative investeringsfond
  • gjelds- og egenkapitalinteresser i andre profesjonelt forvaltede selskaper mv.
  • livrenter, pensjonsavtaler mv.
  • forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi

Du kan finne mer informasjon om hvilke produkter som omfattes av opplysningsplikten i rettledningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.