CRS/FATCA Steg for steg

  • Skriv ut

Registrering hos amerikanske skattemyndigheter (IRS)

Opplysningspliktige må registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) for å bli tildelt et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er obligatorisk ved innrapportering av FATCA-opplysninger til Skatteetaten.

Selskaper mv. som ikke omfattes av opplysningsplikten eller som er fritatt, skal ikke registreres.

Opplysningspliktige som opptrer som «sponsor» for andre enheter må registreres som «sponsoring entity», og de andre enhetene må registreres som «sponsored entity».

Vi anbefaler opplysningspliktige å foreta registreringen i god tid før frist for innrapportering av opplysninger til Skatteetaten, da dette kan ta noe tid.

Registreringen skal skje etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter på www.irs.gov/fatca

Eventuelle spørsmål knyttet registreringen må rettes til amerikanske skattemyndigheter.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.