CRS/FATCA Steg for steg

  • Skriv ut

Undersøkelse av hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattepliktige

Det må undersøkes hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattepliktige. Er kontohaver skattepliktig til et annet land må også utenlandsk identifikasjonsnummer innhentes.

Kontohaver er fysisk person:

  • Er kontohaver skattemessig bosatt i et annet land?
  • Er kontohaver amerikansk statsborger?

Kontohaver er selskap mv.:

  • Er kontohaver skattemessig hjemmehørende i et annet land?
  • Er kontohaver unntatt pga selskapets aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, utenlandsk offentlig enhet, finansiell institusjon mv.?
  • Er kontohaver ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA?

Reelle rettighetshavere:

  • Reelle rettighetshavere er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap, og som er identifisert etter hvitvaskingsloven
  • Det skal undersøkes hvor reelle rettighetshavere er skattepliktige når selskapet mv. som er kontohaver hovedsakelig har passive inntekter/aktiva
  • Er kontohaver skattemessig bosatt i et annet land?
  • Er kontohaver amerikansk statsborger?

Generelt er det slik at det skal innhentes egenerklæring om hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattepliktig ved etablering av nye kontoforhold. For eksisterende konti stilles det krav til undersøkelse av kundeopplysninger som er knyttet til eksisterende konti for å fastslå hvor kontohaver/reelle rettighetshavere er skattepliktige. Endringer og nye opplysninger må følges opp. Du kan finne mer informasjon om hvordan undersøkelsene skal foretas i rettledningen.

Under "Viktige tidsfrister" finner du en oversikt over fristene for undersøkelse av kundeopplysninger i tilknytning til eksisterende konti. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.