CRS/FATCA Steg for steg

 • Skriv ut

Virksomheter som er helt eller delvis fritatt fra opplysningsplikten

Enkelte virksomheter er helt eller delvis fritatt fra opplysningsplikten som gjennomfører CRS/FATCA, selv om virksomheten anses som en finansiell institusjon.

I korte trekk gjelder fritakene:

 • den norske stat, offentlige organer og offentlig heleide virksomheter
 • Norges Bank med datterselskaper
 • internasjonale organisasjoner (Mellomstatlige og overstatlige organisasjoner)
 • pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, samt private pensjonsfond opprettet før 1968
 • kredittkortutstedere som bare har kredittkort med innskuddsbegrensninger
 • allmennyttige organisasjoner (delvis fritak)
 • lokale kredittforeninger (delvis fritak)
 • lokale banker (delvis fritak)
 • finansielle institusjoner som forvalter lave verdier (delvis fritak)
 • små finansielle institusjoner med lokal kundebase (delvis fritak)
 • Verdipapirfond og alternative investeringsfond (delvis fritak)

Kan et selskap mv. være omfattet av fritakene ovenfor må det foretas en nærmere avklaring av om virksomheten er fritatt. Du kan finne mer informasjon om hvilke virksomheter som omfattes av opplysningsplikten i rettledningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.