Viktige tidsfrister

  • Skriv ut

CRS/FATCA introduserer noen tidsfrister som opplysningspliktige mv. må forholde seg til. Her har vi samlet de viktigste i en oversikt.

Tidsfrist Kommentar
01.01.2018 Starte registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i Norge. Opplysningene skal innrapporteres fra og med inntektsåret 2018.
31.12.2017 Samlet gjennomgang av kundeopplysninger tilknyttet eksisterende konti, for å undersøke om kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende i et annet land
10.02.2017 Innrapportering av utenlandske kontohavere på Andre finansprodukter for oppgavegivere som ikke er omfattet av nasjonale ordninger
10.02.2017 Innrapportering av utenlandske kontohavere for oppgavegivere omfattet av Verdipapirfond
20.01.2017 Innrapportering av av utenlandske kontohavere for oppgavegivere omfattet av Innskudd, utlån og renter
20.01.2017 Innrapportering av av utenlandske kontohavere for oppgavegivere omfattet av Livsforsikring
31.12.2016 Frist for å registrere fond mv. som «sponsored entity» hos amerikanske skattemyndigheter
31.12.2016 Frist for å innhente kontohavers/reell rettighetshavers amerikanske identifikasjonsnummer når kontoen er opprettet før 1. juli 2014
31.12.2016 Samlet gjennomgang av kundeopplysninger tilknyttet eksisterende personkonti med verdi over USD 1 000 000, for å undersøke om kontohaver er skattemessig bosatt i et annet land
20.10.2016 Testperiode starter for likningsoppgaver som skal innrapporteres som filvedlegg
30.06.2016 Samlet gjennomgang av kundeopplysninger tilknyttet eksisterende konti, for å undersøke om kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA eller amerikansk statsborger
01.01.2016 Innføre nye rutiner for undersøkelse av om kontohaver/reell rettighetshavers er skattemessig bosatt/hjemmehørende i et annet land (CRS)
30.06.2015 Frist for samlet gjennomgang av kundeopplysninger tilknyttet eksisterende personkonti med verdi over USD 1 000 000, for å undersøke om kontohaver er skattemessig bosatt i USA eller amerikansk statsborger
01.07.2014 Innføre nye rutiner for undersøkelse av om kontohaver/reell rettighetshavers er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA eller er amerikanske statsborgere (FATCA)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.