Skal finansinstitusjonene registrere og rapportere opplysninger om hvor alle selskaper og innretninger er hjemmehørende?

I utgangspunktet skal finansinstitusjonene registrere opplysninger om hvor alle selskaper og innretninger som er kunder er hjemmehørende. Det er imidlertid enkelte unntak for børsnoterte selskaper, finansinstitusjoner, internasjonale organisasjoner mv.