Innrapportering av CRS/FATCA opplysninger

 • Skriv ut

Hvilken type opplysninger dere skal innrapportere avgjør hvilket format som skal benyttes for å innrapportere utenlandske kontohavere/reelle rettighetshavere.

Tre av de "nasjonale" grunnlagsdataordningene har formater som er tilrettelagt for innrapportering av CRS/FATCA-opplysninger. 

Oppgavegivere som leverer Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere via disse ordningene:

 

Andre som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA, men som ikke er Ikke omfattet av opplysningsplikt for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, må levere utenlandske kontohavere med formatet "Andre finansprodukter":

 


Opplysningene skal inneholde:


Oppgavegivers:

 • navn
 • adresse
 • organisasjonsnummer
 • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)

Kontohavere og reelle rettighetshavere:

 • navn
 • adresse med landkode
 • fødselsdato
 • fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer
 • landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende
 • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode

Om finansielle konti:

 • kontonummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
 • saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, herunder gjenkjøpsverdi på livsforsikring
 • renter
 • utbytte
 • annen inntekt eller utbetaling
 • brutto salgsvederlag 
 • landkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.