Formater og tekniske spesifikasjoner - Andre finansprodukter

  • Skriv ut

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden.

Vi anbefaler at dere innrapporterer utenlandske kontohavere via ordningen Andre finansprodukter dersom dere oppfyller følgende kriterier:

  • Dere er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA
  • Dere er Ikke omfattet av opplysningsplikt for innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond

 

Beskrivelse av filformatet for inntektsåret 2017:

 Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

 XSD - Andre finansprodukter (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

 Eksempel - Andre finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

 Eksempel (korreksjon) - Andre finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Andre finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

 Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Andre finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 Eksempel (ETN) - Andre finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ETN

 


Sist oppdatert 20. oktober 2017.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.