Rapporteringspliktig

  • Skriv ut

Banker, finansinstitusjoner og betalingsforetak i Norge som har fått konsesjon eller tillatelse fra Finanstilsynet er rapporteringspliktige til Valutaregisteret.

Dette gjelder dersom de utfører tjenester som er rapporteringspliktig, det vil si når betalingsmidler overføres til eller fra Norge gjennom bank eller andre finansinstitusjoner.

Dette gjelder også

  • ved bruk av norskutstedt betalings- eller kredittkort utenfor Norge,
  • ved bruk av utenlandskutstedt betalings- eller kredittkort i Norge, og
  • valutaveksling i Norge

Registrere ny rapporteringspliktig

Slik registrerer du bedriften som rapporteringspliktig:

Steg 1: Fyll ut skjema

Last ned og fyll ut ett av de to kontaktskjemaene. Du skal velge det skjemaet som gjelder for din bedrift:

Steg 2: Send skjemaet via Altinn

Logg inn i Altinn og send det utfylte skjemaet som vedlegg

I tillegg må du også legge ved konsesjon/tillatelse fra Finanstilsynet.

Eksisterende rapporteringspliktig

Hvis du skal melde endringer i kontaktopplysningene, eller ønsker å ta opp andre forhold, kan du kontakte oss.

Kontakt om tekniske forhold i forbindelse med innrapportering til Valutaregisteret gjøres via e-post kundesenter@ciber.no.

Hva skal rapporteres?

Hva som skal rapporteres er regulert i Valutaregisterloven og valutaregisterforskriften. Opplysninger om hva overføringen gjelder og betalingsart skal oppgis når beløp som overføres fra Norge via banker er større en 100 000 kroner, eller når den som overfører penger til utlandet selv registerer data i nettbank. Se koder for betalingsart

Innrapportering for betalingsforetak

Innrapporteringsløsningen er for mindre betalingsforetak som har fått tillatelse av Finanstilsynet til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer. Dette er en alternativ rapportering til den automatiske eller manuelle filoverføringen til Valutaregisteret.

For å benytte seg av rapporteringsløsningen må betalingsforetaket være registrert som aktiv rapporteringspliktig i Valutaregisteret.

Logg inn i VR-Innrapp

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.