Formater og tekniske spesifikasjoner: Verdipapirfond

  • Skriv ut

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden. Formatbeskrivelsen for Verdipapirfond på denne siden erstatter formatene for Aksje- og kombinasjonsfond og Obligasjonsfond.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere via denne ordningen. 

Verdipapirfond

Beskrivelse av filformatet for inntektsåret 2017:

 Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

 XSD - Verdipapirfond (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

 Eksempel - Verdipapirfond (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

 Eksempel (korreksjon) - Verdipapirfond (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

 Eksempel (slette) - Verdipapirfond (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

 Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Verdipapirfond (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 Eksempel (reselgerandel) - Verdipapirfond (XML)
XML eksempelfil - reselgerandel


 

Verdipapirfond - Historikkoppgaver

Beskrivelse av filformatet for inntektsåret 2017:

 Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

 XSD - Verdipapirfond - Historikkoppgaver (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfil:

 Eksempel - Verdipapirfond - Historikkoppgaver (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

 

 


Sist oppdatert 20. oktober 2017.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.