Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage

  • Skriv ut

Det er innført skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke oppfyller vilkårene for å være bedriftsbarnehage. Det er et vilkår at tilskuddet gjelder plasser til ansattes egne barn, og at det er arbeidsgiver som reelt sett bærer utgiftene. Skattefritt tilskudd til driften av barnehagen er begrenset oppad til kr 3 000 pr måned per plass. Dersom den ansatte på grunn av arbeidsgivers tilskudd betaler mindre enn maksimalpris i den aktuelle barnehagen, skal imidlertid differansen mellom maksimalprisen og den ansattes egenbetaling (foreldrebetaling), regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte. 


Fra inntektsåret 2015 skal tilskuddet til barnehageplass innrapporteres i den nye a-meldingen for hver kalendermåned. 

Her kan du lese mer om A-ordningen 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.