Forskuddsskatt

Den inntekten du mottar som næringsdrivende i enkeltpersonforetak, er ikke trekkpliktig. Det offentlige og foreldre foretar dermed ikke forskuddstrekk i forbindelse med utbetaling av tilskudd eller egenbetaling. Du må derfor selv sørge for å betale forskuddsskatt for personlig skattyter. Det er skattekontoret som skriver ut forskuddsskatten. Den skal betales i fire terminer i inntektsåret: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Kontakt skattekontoret dersom du ikke har fått skrevet ut forskuddsskatt eller du mener at forskuddsskatten er feil.

Familiebarnehage som drives av aksjeselskap, privat organisasjon, foreldrelag eller lignende og som er skattepliktig, må betale forskuddsskatt for upersonlig skattyter. Det er skattekontoret som skriver ut forskuddsskatt. Den skal betales i året etter inntektsåret i to terminer: 15. februar og 15. april.

Det skal ikke svares forskuddsskatt dersom familiebarnehagen er en skattefri organisasjon.