Generelt om skattepliktige inntekter

Følgende inntekter er skattepliktige for familiebarnehagen:

  • Foreldrenes egenbetaling for å ha barna i barnehagen. Betaler du selv for å ha dine egne barn i den barnehagen du driver, er også dette skattepliktig inntekt for barnehagen.

  • Offentlige driftstilskudd.