Hva er en familiebarnehage?

Barne- og familiedepartementet beskriver familiebarnehage slik:

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Det daglige arbeidet med barna utføres av familiebarnehageassistenten. Assistenten får veiledning og oppfølging av en barnehagelærer (førskolelærer), som også er pedagogisk leder for barnehagen. En familiebarnehage består vanligvis av to eller flere hjem. Hver assistent kan ha ansvar for inntil fem barn, avhengig av barnas alder. Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiebarnehagene. Kommunen kan gi nærmere opplysninger.

Familiebarnehagene får offentlig driftstilskudd på linje med andre barnehager. I tillegg utgjør foreldrebetalingen en vesentlig del av inntektsgrunnlaget. Betalingen ligger vanligvis på samme nivå som prisen i ordinære private og kommunale barnehager.

Det er viktig at du ikke forveksler familiebarnehagevirksomhet og privat dagmammavirksomhet. Selv om det i begge tilfeller dreier seg om pass og stell av barn, er det store ulikheter. Familiebarnehageordningen og hjemmet må godkjennes av kommunen, familiebarnehagen får pedagogisk veiledning og den mottar offentlige tilskudd. Privat dagmammavirksomhet i barnepassers hjem er ikke underlagt kommunal kontroll og mottar ikke offentlig driftsstøtte.

For nærmere opplysninger om skattereglene for privat dagmammavirksomhet for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair, se brosjyren "betalt barnepass".