Hvem gjelder brosjyren for

Denne brosjyren er rettet til deg som driver eller har tenkt å drive familiebarnehage som selvstendig næringsvirksomhet i ditt eget hjem. Den er også rettet til familiebarnehager som eies av en privat organisasjon, foreldrelag eller lignende, og som drives med ansatte assistenter. Om familiebarnehage som eies av organisasjoner, se lenger bak i brosjyren.

Det gjøres oppmerksom på at de tall og satser som er benyttet i brosjyren gjelder for inntektsåret 2016. Brukes brosjyren for senere år, er det viktig å være oppmerksom på at satsene kan være endret. Dette kan du undersøke på skattekontoret, eller på skatteetaten.no under tabeller og satser.