Personinntekt

Personinntekt gir grunnlag for beregning av pensjonspoeng, trygdeavgift og trinnskatt. Det skal beregnes personinntekt for eieren i enkeltpersonforetak uansett om eieren er aktiv i driften eller ikke. Dette er særlig aktuelt for deg som driver familiebarnehage som selvstendig næringsvirksomhet i eget hjem. Personinntekten beregnes av alminnelig inntekt fra virksomheten.

Kommer du inn under reglene om beregnet personinntekt, må du huske å fylle ut ”Personinntekt fra enkeltpersonforetak” (RF-1224). Alle vedleggsskjema til skattemeldingen, herunder RF-1224, finner du i din arbeidsliste på altinn.no. Skjemaet leverer du sammen med Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv. (RF-1030) innen 31. mai året etter inntektsåret. 

Driver du familiebarnehage i ditt eget hjem, skal den beregnede personinntekten føres i post 1.6.1 i skattemeldingen for næringsdrivende (RF-1030). Dette er viktig for at du skal få trygdeavgiften beregnet etter mellomsatsen - for tiden 8,2 prosent - og ikke høy sats som ellers gjelder for selvstendig næringsdrivende.

Reglene om beregnet personinntekt er ikke nærmere omtalt i denne brosjyren. Skattekontoret kan gi flere opplysninger. Se også ”Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak” (RF-1225).

Trygderettigheter
Du vil vanligvis ha rett til sykepenger når du blir syk. NAV kontoret kan gi nærmere opplysninger om reglene for dette.