Vil innrapportering via Altinn gi mulighet for utskrift som kan sendes til foreldrene som årsoppgave?

Oppgavegiver kan benytte kopi av kvitteringsutskrift fra Altinn som årsoppgave til foreldrene, men løsningen er ikke optimalisert for dette. Dersom kopi av kvitteringsutskrift benyttes som årsoppgave, må det vedlegges et standardbrev med henvisning til post i skattemeldingen, samt opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten. Utforming av årsoppgavene er det oppgavegiver selv som står ansvarlig for.