Barnehagen mangler fødselsnummer/D-nummer på betaler?

Fødselsnummer/D-nummer hentes fortrinnsvis hos betalende forelder. Dersom oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn skattyterne selv, kan du sende en søknad.