Skal barnehagen innrapportere fakturerte kostnader som er forfalt, men ikke betalt innen 31.12? Skal erstatningsoppgave sendes inn for året beløpet er fakturert? Hvordan skal barnehagen innrapportere hvis beløpet anses tapt?

Påløpte kostnader skal innrapporteres, det vil si når det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke kostnaden. Kostnader som gjelder inntektsåret 2017 innrapporteres i januar 2018, selv om deler av beløpet ikke er betalt.

Dersom barnehagen etter innrapportering ser at påløpt beløp vil bli ettergitt og derfor ikke betalt, skal det snarest mulig sendes inn en ny oppgave for det året kostnaden var påløpt. Den nye oppgaven overskriver tidligere innsendt oppgave med samme fødselsnummer. Erstatningsoppgaven må sendes innen 20. oktober året etter inntektsåret.