Oppholdsbetaling er betalt av en som ikke er barnets forelder, f.eks. samboeren til mor/far eller en besteforelder

Samboer uten felles barn kan ikke kreve fradrag i sin inntekt for betalte barnepasskostnader som gjelder den andre samboerens særkullsbarn. Det aksepteres at foreldrefradraget gis til den som er barnets far eller mor selv om denne formelt sett ikke er den som har innbetalt beløpet. Det samme gjelder når slekt/venner har innbetalt på vegne av foreldrene (f.eks som gave/lån). I disse tilfellene kan kostnaden innrapporteres på barnets far/mor.