Oppholdsbetaling er betalt av arbeidsgiver/sosialkontor/barnevernet?

Betalingen er ikke opplysningspliktig og skal ikke innrapporteres. Foreldrene får ikke foreldrefradrag når kostnaden ikke er dekket av dem.

Den delen av tilskudd til barnehage som foreldre/foresatte er skattlagt for eller som de har refundert arbeidsgiver er likevel fradragsberettiget. I disse tilfellene må foreldre/foresatte selv føre beløpet på sin skattemelding.