Kan Skatteetaten gi dispensasjon fra opplysningsplikt?

Skatteetaten har ikke adgang til å gjøre unntak fra eller gi utsettelse av leveringsplikten for institusjoner som omfattes av forskriften. Opplysningspliktig må foreta nødvendige forberedelser slik at innrapporteringen kan skje med god kvalitet og til rett tid.