Dersom det er flere søsken i samme barnehage, skal det da sendes inn en oppgave pr barn?

Det skal sendes inn en oppgave per betaler, det vil si oppholdsbetaling slås sammen for søsken og innrapporteres i en oppgave.