Hvem av foreldrene skal det innrapporteres på når foreldrene ikke bor sammen?

Barnehagen skal innrapportere beløp på den forelderen som er betaleren.

Kun personer med barn registrert bosatt hos seg får beløpet forhåndsutfylt. Det er et vilkår for foreldrefradrag at barnet bor hos skattyter. Person uten barn får ikke forhåndsutfylt foreldrefradrag selv om vedkommende er innrapportert som betaler. Er det uklart hvem (mor eller far) som er betaler, kan beløpet innrapporteres på den forelderen som er fakturert.

Ønsker foreldrene en annen fordeling av foreldrefradraget, må de selv korrigere dette i sine skattemeldinger.

Ved delt bosted kan foreldrene kreve foreldrefradrag annet hvert år eller fordele fradraget forholdsmessig innenfor et felles maksimumsbeløp for foreldrefradrag.