Hvem av foreldrene skal oppgaven leveres på når foreldrene bor sammen? Halvpart på hver eller på den som har betalt?

Oppgaven leveres på den forelderen som har betalt.

Når foreldrene er gift, forhåndsutfylles foreldrefradrag i skattemeldingen med en halvpart hos hver.

Når foreldrene ikke er gift er barnet knyttet til mors familienummer i folkeregisteret. Hvis far innrapporteres som betaler, vil far få utfylt foreldrefradrag inntil beløpsgrensen for ett barn forutsatt at far er markert som samboer med felles barn i systemet. Dersom foreldrene ønsker annen fordeling, må de selv korrigere dette i sine skattemeldinger.