Skal forskuddsbetaling i desember for januar påfølgende år innrapporteres i betalingsåret?

Nei, betalt beløp som gjelder barnepass i 2017 skal ikke innrapporteres som påløpt kostnad for inntektsåret 2016. Kostnaden innrapporteres i oppgaven for inntektsåret 2017.