Skal forskuddsbetaling i desember for januar påfølgende år innrapporteres i betalingsåret?

Nei, betalt beløp som gjelder barnepass i 2018 skal ikke innrapporteres som påløpt kostnad for inntektsåret 2017. Kostnaden innrapporteres i oppgaven for inntektsåret 2018.