Vil personopplysningene mv. som punches i Altinn et år kunne gjenbrukes ved innrapporteringen senere år?

Opplysninger som punches i Altinn vil ikke bli lagret til neste år.

Opplysningene må således punches inn på nytt neste år.