Hvem skal innrapportere for barnehage som er en underenhet?

Det er hovedenheten (selvstendig juridisk enhet) som er den opplysningspliktige og som er ansvarlig for å levere oppgaver for sine underenheter. Hovedenheten skal registreres i oppgavegiverregisteret. Når underenheten ikke er registrert i oppgavegiverregisteret, vil en leveranse fra underenheten avvises som ugyldig.