Hvilket beløp skal innrapporteres?

Det er beløp for oppholdskostnader som innrapporteres fordi foreldrefradraget gjelder kun utgifter til pass og stell av barnet. Matpenger er ikke fradragsberettiget og skal ikke inngå i beløpet som innrapporteres. Det samme gjelder eventuelle utgifter til utstyr.