Barnehagen har ikke spesifisert kost i foreldrebetalingen?

Barnehagen må fastsette kostpenger skjønnsmessig. Det er ikke fastsatt en sats for hvor mye matpenger skal utgjøre.