Skal institusjon som har tilsyn med voksne personer som mottar uførepensjon innrapportere tilsynskostnader?

Tilsynskostnaden skal innrapporteres hvis foreldrene har hatt kostnaden og barnet bor hos foreldrene (er hjemmeværende). Skatteloven § 6-48 har ingen øvre aldersgrense for barnet som kostnaden er knyttet til, men personen må ha særskilt behov for omsorg og pleie. Ikke krav om at barnet er faktisk forsørget av foreldrene.