Jeg driver en nettbutikk hvor jeg selger varer som sendes kunden direkte fra grossist i utlandet. Er jeg skatte- og avgiftspliktig for dette salget?

Om varen sendes direkte fra grossist i utlandet til en norsk kunde, uten å være innom varelager i Norge, har ikke betydning for skatte- og avgiftplikten. Salget er underlagt skatte- og avgiftsreglene i Norge.