Jeg driver salg fra en nettside som ligger på en utenlandsk server, er jeg skatte- og avgiftspliktig for dette til Norge? Hvor serveren som nettsiden ligger på er fysisk plassert har ingen betydning for skatte- og avgiftsplikten. Skatte- og avgiftsplikten avgjøres av hvilket land nettsiden drives fra. Det vil si, er nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske skatte- og avgiftsregler følges.