Jeg har et nettsted hvor jeg selger spill og ringetoner hvor kunden selv laster ned produktet. Er dette skatte- og avgiftspliktig?

Dette er skattepliktig som ordinært salg. Er du næringsdrivende vil salget være avgiftspliktig om omsetningen faller innenfor avgiftsreglene.