Jeg kjøper og selger domener, er gevinsten skattepliktig?

Salg av domener er skatte- og avgiftspliktig på lik linje med salg av andre varer og tjenester.