Jeg selger varer på ulike markedsplasser på internett, for eksempel Finn, Qxl, eBay, med mer. Er dette skatte- og avgiftspliktig?

Denne omsetningen er underlagt de ordinære skatte- og avgiftreglene, uavhengig av markedsplass.  

Unntak er enkeltstående tilfeller av salg av personlige eiendeler fra privatpersoner slik som brukt sykkel, barnevogn, ski og lignende. Dette er ikke skatte- eller avgiftspliktig.