Skiller regelverket på om jeg selger til virksomheter eller privatpersoner i utlandet?

Regelverket skiller ikke på om eksportsalget skjer til virksomhet eller privatpersoner.