Er bare gevinster som tas inn til norsk bankkonto skattepliktige?

Selv om gevinstene ikke tas inn til Norge, men overføres til utenlandsk konto og disponeres derfra, vil de være skattepliktige til Norge etter norske regler. Gevinsten er skattepliktig på det tidspunkt den er innvunnet/opptjent, og ikke først når den tas inn til Norge eller brukes i utlandet.