Er gevinster fra utenlandske nettspill skattepliktige?

I utgangspunktet er gevinster fra utenlandske spill skattepliktige når gevinsten er over kr 10 000. Da er hele gevinsten, med fradrag for innsatsen i det konkrete spillet, skattepliktig og skal normalt beskattes som kapitalinntekt.

Beløpsgrensen gjelder for den enkelte gevinst, og ikke samlet netto inntekt gjennom året.

Hvis gevinsten kommer fra EØS/EU land, og stammer fra spill som tilsvarer spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, er gevinsten skattefri. Pr i dag er det bare spill til inntekt for humanitære eller samfunnsnyttige formål som er tillatt i Norge. Dette innebærer at det kun er spill arrangert innenfor EØS/ EU til inntekt for humanitære eller samfunnsnyttige formål som vil kunne anses som tilsvarende spill. 

Gevinster over kr 10 000 fra kommersielle spillselskaper er skattepliktige.