Jeg har inntekter fra virtuelle verdener. Er dette skattepliktig?

I utgangspunktet regnes slike gevinster som tilfeldige inntekter fra spill og vil være skattepliktige når de er over kr 10 000.
Er inntektene inntjent som ledd i en næringsvirksomhet skal inntektene beskattes som virksomhetsinntekt.