Jeg har vunnet penger ved å spille poker på internett, er gevinsten skattepliktig?

Enkeltgevinster ved pokerspill vil som hovedregel være skattepliktig som tilfeldig gevinst når de er over 10.000 kroner. Du får fradrag for utgifter til den enkelte skattepliktige gevinsten.

Hvis du driver omfattende spilling som over tid er egnet til å gå med overskudd og som drives for din regning og risiko, kan gevinstene bli ansett som næringsinntekt. Alle pokergevinstene er da skattepliktige, og du får fradrag for kostander til spillingen.

I 2017 er skattesatsen for tilfeldig gevinst 24 prosent. Maksimal skattesats for næringsinntekt er 49, 9 prosent.