Kan man bli regnet som næringsdrivende av å drive med nettspill?

Hvis du driver med nettspill på profesjonelt nivå med en viss varighet og omfang og har inntekter slik at aktiviteten er egnet til å gi et overskudd, kan det være aktuelt at man beskattes som næringsdrivende. Reglene om enkeltgevinster og tilfeldige inntekter vil da ikke gjelde.

Næringsdrivende beskattes på bakgrunn av alle inntekter og utgifter som tilhører virksomheten. Du må levere næringsoppgave.