Kan man bli regnet som næringsdrivende av å drive med nettspill?

Spiller du poker på nett, kan gevinst fra pokerspill unntaksvis bli beskattet som næringsinntekt. Du må da drive omfattende spilling. Spillaktiviteten må ha en viss varighet og omfang, den må være egnet til å gå med overskudd og du må drive spillingen for din regning og risiko.

Som næringsdrivende pokerspiller vil alle pokergevinstene være skattepliktige og du vil få fradrag for kostnader til spillingen. For de aller fleste pokerspillere vil imidlertid gevinstene bli beskattet som tilfeldig inntekt. Det vil si at alle enkeltgevinster over kroner 10 000 er skattepliktige. Du får fradrag for kostnader til den enkelte skattepliktige gevinsten.

Gevinst ved sportsbetting er som hovedregel ikke næringsinntekt. Slik gevinst vil bli beskattet som tilfeldig inntekt. Det vil si at alle enkeltgevinster over kroner 10 000 er skattepliktige. Du får fradrag for kostnader til den enkelte skattepliktige gevinsten.

Hvis du driver sportsbetting på heltid og organiserer spilling slik at du er garantert gevinst i hver enkelt kamp, kan allikevel aktiviteten bli ansett om næring og inntekten bli beskattet som næringsinntekt. Du vil da få fradrag for kostnader til spillingen.

I 2017 er maksimal skattesats for næringsinntekt 49,9 prosent. Skattesatsen for tilfeldig gevinst er 24 prosent.